Forsøk og praktisk arbeid

GMO - avfallshåndtering

Avfall med genmodifiserte organismer fra forsøket, dvs. agarskåler, pipetter, inokuleringsøser, eppendorfrør – alt som har kommet i kontakt med transformerte bakterier, samt restene av løsningene med transformerte bakterier, må inaktiveres med anerkjente metoder:

  • Autoklavering ved 121 °C i 20 min.  
  • Destruksjon som risikoavfall.
  • Kjemisk inaktivering  

Autoklavering og risikoavfallshåndtering er vanligvis ikke tilgjengelig i skolesammenheng. Kjemisk inaktivering kan gjøres ved bruk av 10 % klorinløsning. Løsningen må være nylaget. Fortynn 1 dl klorin med vann til 1 liter. Benytt egnet beskyttelsesutstyr når du bruker klorinløsningen (labfrakk, hansker og vernebriller). Legg materialet som har vært i kontakt med de transformerte bakteriene i løsningen i 20 min. Agarskålene fylles med klorinløsning, la stå en time.  Etter bruk kan den brukte klorinløsningen helles i vasken. Det inaktiverte materialet kastes i vanlig avfall (se mer om avfallshåndtering og lagring av de ulike reagensene i vedlegg om helse, miljø og sikkerhet).