Forsøk og praktisk arbeid

Samme dag som labdag 1

Transformering av Escherichia coli -13 1. Undersøk om det er bakterievekst på platene. Dersom det ikke er vekst, kan de stå  ett døgn til.  

Transformering av Escherichia coli -14 2. Fordel de 8 rørene med LB og de 8 rørene med transformeringsløsning på 8 grupper. Hver gruppe skal i tillegg ha 4 ulike plater (2 LB/amp, 1 LB/amp/ara, 1LB), 1 bakterieplate, 2 rør, 5 pipetter, 7 inokuleringsøser, et skumstativ, en beholder med knust is og en markeringspenn.
 3. Innstill vannbadet på 42 ºC.