Forsøk og praktisk arbeid

24-36 timer før selve forsøket

  1. Innstill varmeskapet på 37 ºC.
  2. Tilsett 250 µl transformeringsløsning til glasset med E.coli bakterier.
  3. Sett på lokket og la glasset stå ved romtemperatur i 5 minutter (bakteriene kan lagres opp til 3 dager i kjøleskap, men bør brukes innen 24 timer).
  4. Rist glassbeholderen for å blande bakteriekulturen.
  5. Dypp en steril inokuleringsøse i bakteriekulturen og stryk ut bakterier på halvparten av agarplatene med LB. Rist litt på glasset mellom hver gang slik at bakteriene ikke blir liggende på bunnen av glasset. Dette er elevenes startplater.
  6. Inkuber disse platene (med lokk) opp ned over natten i varmeskap ved 37 ºC eller i 2-3 dager ved romtemperatur. Platene må brukes innen 24-36 timer. Platene med bakterier må ikke settes i kjøleskap før bruk. Platene uten bakterier kan lagres i kjøleskap opp ned og med en pose rundt inntil bruk. 
  7. Tilsett 250 µl transformeringsløsning til glasset med pGLO-plasmid. Lagre i kjøleskap. 
  Transformering av Escherichia coli -12 8. Merk (med samme farge) 8 eppendorfrør med ”transformeringsløsning” og tilsett 1 mL transformeringsløsning (CaCl2) til hvert rør. Merk (med en annen farge) 8 rør med ”LB”, og tilsett 1 ml LB næringsmedium til hvert av de merkede rørene.