Forsøk og praktisk arbeid

Selve forsøket - dag 2

  1. Ta platene ut av varmeskapet (dersom det ikke er noe vekst, må platene stå et døgn til).
   

2. Lys på platene med UVA-lys.

3. Tolk og forklar resultatet.

Spørsmål

  1. Hvilke plater fikk du kolonier på? Forklar resultatet? Stemmer dette med det du forventet (her bør elevene sette opp en hypotese på forhånd)? Prøv å forklare eventuelle forskjeller fra det du forventet.
  2. Er det noen plater det ikke er kolonier på, hvorfor?
  3. Hvilke(n) plate(r) er en kontroll på om vi har fått transformert E. coli?
  4. Hvorfor har vi alltid med en negativ kontroll når vi transformerer? Hvilken plate er dette?
  5. Forklar hvorfor det er forskjell på fargen til koloniene på de ulike skålene under UV-lys.
  6. Hvilke faktor må være tilstede i omgivelsene(mediet) for at bakteriene skal fluorisere? 
  7. Du lyste på plasmid løsning, den lyste ikke grønt (fluoriserte). Hvilke indikasjoner gir dette om kilden for fluoroscens?
  8. Varierer antall kolonier mellom skålene, eventuelt hvorfor kan det være slik?
  9. Er det god spredning på koloniene, hvorfor/hvorfor ikke?
  10. Du har nå genmodifisert en organisme til å bli antibiotika-resistent, er det betenkelig? Hvilke forholdsregler må vi ta på laboratoriet for å hindre spredning av slike bakterier?

Laboratorierapport

Fyll ut laboratorieskjema, denne skal med i labrapporten. Les mer om journal og rapportskriving (under bakgrunnsstoff).

Prøv å skrive rapporten som en helhet. Beskriv observasjonene i resultatdelen. Ikke svar punktvis på spørsmålene, men trekk dem inn som en del av diskusjonen.