Evolusjon

TEMA

Evolusjon

Evolusjonsteorien handler om livets utvikling på jorda. Den forklarer hvordan alt liv på jorda er beslektet –– hvordan alle planter og dyr stammer fra de cellene som levde for milliarder av år siden: Evolusjonen (utviklingen) har skjedd gradvis fra den første cellen til hva de er i dag. Det er tydelig at mange følelser fortsatt settes i sving når dette temaet bringes på bane, og elever møter disse problemstillingene enten vi liker det eller ikke. Lærere bør ha reflektert over hvordan de møter slike utfordringer.

Darwin – Verden ble aldri den samme

Charles Darwin og den store idé

I 1859 publiserte Charles Darwin Artenes opprinnelse. Verden ble aldri helt den samme.

Darwin_livshistorie1

Charles Darwin – en livshistorie

Den 27. desember 1831 kaster HMS Beagle loss med den 22 år gamle Charles Darwin om bord.

Charles Darwin 8x5

Å lære evolusjon – er det å forstå livets logikk?

Darwins sentrale bidrag var mekanismen bak evolusjonen: det naturlige utvalg.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Dinosaur

Dinosaurjakt

evolusjon

Evolusjon

Memory med genetikk

Memory med genetikk og arv

Twist

Naturlig utvalg - twist

Siste nytt om evolusjon frå forskning.no