Hopp til hovedinnhold

Evolusjon

TEMA

Evolusjon

Evolusjonsteorien handler om livets utvikling på jorda. Den forklarer hvordan alt liv på jorda er beslektet – hvordan alle planter og dyr stammer fra de cellene som levde for milliarder av år siden: Evolusjonen (utviklingen) har skjedd gradvis fra den første cellen til hva de er i dag. Det er tydelig at mange følelser fortsatt settes i sving når dette temaet bringes på bane, og elever møter disse problemstillingene enten vi liker det eller ikke. Lærere bør ha reflektert over hvordan de møter slike utfordringer.

Darwin – Verden ble aldri den samme

Charles Darwin og den store idé

I 1859 publiserte Charles Darwin Artenes opprinnelse. Verden ble aldri helt den samme.

Darwin_livshistorie1

Charles Darwin – en livshistorie

Den 27. desember 1831 kaster HMS Beagle loss med den 22 år gamle Charles Darwin om bord.

Charles Darwin 8x5

Å lære evolusjon – er det å forstå livets logikk?

Darwins sentrale bidrag var mekanismen bak evolusjonen: det naturlige utvalg.

Ressursoversikt
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
Memory med genetikk

Memory med genetikk og arv

Twist

Naturlig utvalg – twist