Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Skriv ut et lærlinghefte til hver elev.

2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen hvis du vil bruke den.

3. Vi anbefaler at du skriver ut og gjør deg kjent med progresjonstabellene som vil være til hjelp i underveisvurderingen (se egne avsnitt i veiledningen). I denne økta er det progresjonstabellen System, form og funksjon som er mest aktuell.

4. Bruk et stort flippoverark, og lag en tabell med én kolonne for Naturfagsord og én for Hverdagsord. Se malen. Arket skal fylles ut litt etter litt, sammen med elevene, i øktene framover. Det er en fordel om arket kan henge i klasserommet. 

5. Skriv følgende overskrift på en papirstrimmel, og heng den øverst på begrepsveggen før økta: 

 Elektrisitet


6.
Skriv følgende nøkkelsetninger  og nøkkelbegrep på papirstrimler (skal henges på begrepsvegg i økta):

Vi bruker elektrisk strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon. 

 

Elektrisk strøm. 

 

Merk: Forkurs om system, form og funksjon

Dersom dere ikke har jobbet med begrepene system, form og funksjon i naturfag tidligere, anbefaler vi å gjennomføre økta som heter Forkurs: Små og store systemer før dere går i gang med økt 1 av undervisningsopplegget Elektrisitet. Heng uansett opp nøkkelsetningene fra forkurset når dere begynner å jobbe med Elektrisitet:

 

Funksjon er hva noe gjør eller hva det brukes til.
Et system er satt sammen av deler som jobber sammen. 
Delens form kan hjelpe delen å fungere som den skal.
Alle delene i et system har hver sin funksjon.
  

 

 

Materialer og utstyr

  • lærlinghefter
  • gule lapper
  • papirstrimmel til overskrift, nøkkelord og nøkkelsetning 

Utstyrsliste for alle økter