Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 15–20 minutter

1A. Introduser tema og oppdrag

Ark 2 i PowerPoint. Fortell at elevene framover skal ha rollen som elektrikerlærlinger og da må de lære hva elektrisitet er. Å være lærling betyr at du lærer deg et yrke mens du jobber i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. For å kunne få jobb i dette yrket, må du ta et fagbrev, som er et bevis for at du har lært det du skal.

Som lærlinger får dere et oppdrag: dere skal ta fagbrev som modellhuselektrikere. Med dette fagbrevet kan dere ikke jobbe som vanlig elektrikere etterpå, men som modellhuselektrikere.

For å kunne få fagbrev trenger dere å lære om elektrisk strøm. Som lærlinger skal dere fylle ut et lærlinghefte, samarbeide om å lage ei bok om lamper og lage et modellhus som består av flere rom. Dere skal jobbe sammen to og to, og samarbeide om å lage ett rom. Hvert rom skal ha en bryter og to lamper.

Ark 3 i PowerPoint. Vis fram lærlingheftet. Som lærling er læringheftet et viktig hjelpemiddel for deg. Der kan du skrive notater, løse oppgaver, lage arbeidstegninger og slå opp elektrikerord i en egen ordliste.

Ark 4 i PowerPoint. Gjennomfør tenk-par-del med dette spørsmålet: Hva kan skje hvis strømmen blir borte i en hel uke?

Merk: En god strategi når elevene skal dele i plenum er å spørre vilkårlige elevpar: Hva snakket dere om? for å inkludere flere enn de som vanligvis vil dele. Spørsmålsformuleringen signaliserer at det ikke er farlig om de ikke kommer med rett svar, men at du er interessert i høre hva de har diskutert og hvordan de har resonnert. Det legger til rette for at flere av elevene deltar aktivt i klasseromsdiskusjonen. Når de vet at i oppsummeringen kan hvem som helst bli spurt, ikke bare de som rekker opp hånda, vil dette også kunne bidra til å fokusere diskusjonen i par først. 

Ark 5 i PowerPoint. Når dere har gjennomført tenk-par-del, kan du påpeke at alt elevene har nevnt viser at vi bruker strøm til mye forskjellig. Fortell at vi pleier å si at strøm har fire hovedfunksjoner: Vi bruker strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon. 

Kommunikasjon i denne sammenhengen

Det kan være nødvendig å tydeliggjøre for elevene hva som menes med kommunikasjon i denne sammenhengen. Eksempler på gjenstander som har kommunikasjon som funksjon, er gjenstander vi kan bruke til å kommunisere direkte med andre, slik som mobiltelefon, pc, nettbrett o.l. Men det kan også være gjenstander som radio, tv og musikkanlegg, som kommuniserer lyd og bilde til oss. 

 

Ark 6 i PowerPoint.  Les følgende nøkkelsetning høyt og heng den på begrepsveggen:

Vi bruker elektrisk strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon.


Del ut et lærlinghefte til hver elev, og si at de skal skrive navn på forsiden. Be dem bla opp på side 2, og notere nøkkelsetningen i rute 1 under overskriften Elektrisk strøm. Fortell at dere skal notere flere slike nøkkelsetninger framover. Legg til at nøkkelsetningene forteller det viktigste de lærer om elektrisitet, og som de må kunne for å få fagbrev som modellhuselektrikere.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe