Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 15–20 minutter

1B. Gjennomgå funksjonen til gjenstander som bruker strøm

Side 4 i lærlingheftet Ark 7 i PowerPoint. Be elevene bla opp på side 4 i lærlingheftet. Vis til kolonnen til venstre i tabellen, med overskriften Gjenstand. Si at de får et minutt til å skrive ned ulike gjenstander som bruker strøm i hver av rutene i kolonnen. De kan samarbeide to og to, men alle må notere i sitt eget hefte. 

Når elevene har fått et minutt på seg til å notere, sier du at nå skal de tenke over hva som er funksjonen til gjenstandene de har notert. Spør: Hva betyr funksjon? Du kan vise til nøkkelsetningen fra forkursøkta på begrepsveggen eller øverst på side 1 i lærlingheftet:  

Funksjon er hva noe gjør eller hva det brukes til. 


Forklar at nå skal elevene krysse av hvilken funksjon hver gjenstand har: lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon. Gi dem noen minutter til dette. Del ut en gul lapp til hver mens de noterer. 

Tips til underveisvurdering

Samtidig som du deler ut lapper, kan du sjekke at elevene fyller inn gjenstandenes funksjon i tabellen. Hvis noen trenger hjelp, kan du spørre hva funksjonen til gjenstanden er og følge opp med å be eleven finne ut hvilken av de fire bruksområdene for elektrisk strøm gjenstanden passer til. Du kan også modellere ved å vise med en valgt gjenstand, for eksempel kjøleskap, og si at funksjonen til et kjøleskap er å holde maten kjølig og krysse av for oppvarming/nedkjøling.

Bruk gjerne progresjonstabellen System, form og funksjon når du veileder elevene.


Når elevene har fylt inn i tabellen, ber du dem velge en av gjenstandene, og notere den på den gule lappen de har fått. 

Ark 8 i PowerPoint. Vis tilsvarende tabell i PowerPoint som den i lærlingheftet. Be flere elever etter tur fortelle hvilken gjenstand de har notert på den gule lappen, og komme fram og henge lappen i kolonnen til venstre. Spør: Hva er funksjonen til gjenstanden? Spør om noen av de andre mener at gjenstanden har en annen funksjon enn den eleven foreslår – eventuelt flere funksjoner. Kom til enighet, og marker med en gul lapp i PowerPoint-tabellen hvilken funksjon/funksjoner dere sammen har kommet fram til.  

Ark 9 i PowerPoint. Si at strøm er et ord som kan ha flere betydninger. Vi kan f.eks. snakke om strøm i en elv. Da betyr strøm at vannet flyter ekstra raskt. Spør om elevene har andre eksempler på hvordan vi kan bruke ordet strøm. Når vi nå jobber med temaet elektrisitet, er det elektrisk strøm vi snakker om. Elektrisk strøm er et fagord som fagfolk, slik som elektrikere og ingeniører, bruker. Elektrisk strøm er mer presist enn bare strøm, som vi ofte sier i hverdagen. Strøm kan også ha flere betydninger, mens elektrisk strøm bare har én betydning.

Heng opp følgende underoverskrift på begrepsveggen, under overskriften Elektrisitet:

Elektrisk strøm   


Økt 1 – Naturfagsord og hverdagsord Skriv elektrisk strøm i kolonnen med naturfagsord. Skriv strøm i kolonnen for hverdagsord.