Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 30–40 minutt

1C. Flytskjema posten

Ark 21 i PowerPoint. Sei: Korleis trur de at eit brev kjem fram til ein mottakar? Bruk  tenk-par-del

Ark 22 i PowerPoint. Gå gjennom eit eksempel på flytskjema for korleis eit brev kjem fram til ein mottakar. Sei at elevane i oppdraget skal lage eit tilsvarande flytskjema for det smarte klesplagget sitt. 

Fagleg bakgrunn

Ark 23 i PowerPoint. Sei: Dei ulike delane av postsystemet har ulike funksjonar. Gå gjennom del for del, med eksempel frå posten (kjem opp ved klikk). Spør undervegs om elevane har forslag til eksempel.  

Fagleg bakgrunn