Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–15 minutt

1A. Innleiing

Ark 1 i PowerPoint. Sei: Dette postkortet viser korleis ein såg for seg at teaterframsyningar kunne blir overført til personar som var langt unna.

Ark 2 i PowerPoint. Sei: I dag tar vi det som ein sjølvsagt ting, vi har jo TV og internett. 

Ark 3 i PowerPoint. Sei: I 1960 blei dette bildet laga som viser korleis dei såg for seg at familiemedlem kunne snakke saman på ein videotelefon. 

Ark 4 i PowerPoint. Sei: I dag tar vi også dette som ein sjølvsagt ting, vi har jo Skype og Snap. 

Ark 5 i PowerPoint. Sei: I 1996 fekk nokon i oppdrag å sjå 20 år fram i tid og tenke ut korleis vi kan få tilgang til alt, alltid. Dei såg for seg noko slikt ... 

Ark 6 i PowerPoint. Sei: I dag veit vi at løysinga ser litt annleis ut, men smarttelefonen har jo tilgang til alt, alltid ...

Ark 7 i PowerPoint. Sei: I denne reklamefilmen skal vi sjå at det alltid er vanskeleg å sjå for seg korleis framtida blir sjåande ut. Vis filmen.

Ark 8 i PowerPoint. Sei: Nå skal de få sjå ein film til, og denne handlar om smarte klede. Slik som vi nå har smarttelefon, kan også klede kommunisere. Vis filmen.

Ark 9 i PowerPoint. Sei: Nå skal de få eit oppdrag der de skal finne opp eit smart klesplagg. Les opp kortversjonen av oppdraget. 

Del ut elevheftet som blant anna inneheld oppdragsbrev og skjema for tekniske data til kvar elev. Be elevande skrive på namet sitt på førstesida og lese gjennom heile oppdragsbrevet og sjå på skjemaet (side 1–2). Sei: Kva blir det spurt etter her og kva kompetanse/kunnskap treng de for å løyse oppdraget?  Bruk  tenk-par-del . [Analyse av oppdragsbrevet viser at for å løyse oppdraget må elevane ha kunnskap om:

  • kva det betyr å integrere tekstil og teknologi
  • kva internett er
  • korleis ein får tilgang til internett og kan sende informasjon til og frå
  • kva slags informasjon som kan bli sendt til og frå internett
  • kva trådlaust betyr
  • kva tekniske data er
  • korleis eit flytskjema ser ut
  • kva kryptering betyr]  

Klikk vidare på ark 9 i PowerPoint. De veit ikkje kva alt dette betyr foreløpig, men vi skal lære mer om dette gjennom dei neste øktene, slik at de kan løyse oppdraget. 

 

Fagleg bakgrunn

 

Ark 10 i PowerPoint. Sei: Nå skal de så smått begynne å tenke på oppdraget. Smarte klede kan vere mange ulike ting, som klede som seier noko om kor mykje alkohol ein person har drukke eller sokkar som viser pulsen til ein baby. Snakk saman to og to for å komme opp med idear til andre smarte klede. Noter ned forslaga dykkar.  

Sei: Vi skal komme tilbake til oppdraget, men først må de lære kva eit elektronisk kommunikasjonssystem eigentleg er.