Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 10–20 minutt

1D. Oppsummering

Sei: Kva er den overordna funksjonen til posten som system? [sende brev/pakkar frå ein sendar til ein mottakar]. 

Sei: Posten er eit eksempel på eit kommunikasjonssystem. Felles for alle kommunikasjonssystem er at dei skal sende informasjon frå ein sendar til éin eller fleire mottakarar.

Ark 24 i PowerPoint. Be elevane skrive ned nøkkelsetninga på nøkkelsetningsarket på side 4 i elevheftet:

Funksjonen til alle kommunikasjonssystem er å sende  informasjon frå ein sendar til éin eller fleire mottakarar.


Sei: Kva for delar består postsystemet av? [sendar, mottakar, brev, fly, postbud, adresse ...]

Be elevane skrive ned nøkkelsetninga:

Eit kommunikasjonssystem består av fleire delar med kvar sin funksjon. Delane jobbar saman for å overføre informasjon.


Be også elevane skrive ned grensesnitt med forklaring på begrepsarket:

 grensesnitt: kopling mellom to delar i eit kommunikasjonssystem

 

Fagleg bakgrunn