Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Test ut og lag propellen

I denne delen av prosessen skal dere gjennomføre enkle formmessige eksperimenteringer. Bruk matematikk som redskap og prøv ut størrelse på vifta, form, plassering av bladene og antall blader.

Lag en propell

 • Velg først en av disse formene som utgangspunkt for propellen: en sirkel, en likesidet trekant, et kvadrat eller en sekskant.
 • Tegn eller konstruer formen på et ark (tykkelse ca120 g), og klipp den ut. Ruteark med ruter 1 •1 cm er fint å bruke dersom propellformen skal tegnes og ikke konstrueres.
 • Lag fliker eller blader på propellen ved å klippe hakk inn i formen.
 • Vri flikene og tre de inn på en stift i tur og orden slik at det dannes en propell.
 • Tre stiften til slutt gjennom et hull i sentrum av figuren. 
 • Fest stiften til korken og fest korken til motoren. (Mange kaller denne typen propeller for 17. mai-vifter)
Foto: Anne-Gunn Svorkmo Foto: Anne-Gunn Svorkmo

Lag flere propeller og eksperimenter med en faktor av gangen. Her er noen forslag til faktorer:

 • formen på propellen (en sirkel, en likesidet trekant, et kvadrat eller en regulær sekskant)
 • størrelsen
 • plassering av bladene/flikene på propellen
 • antall blader/ fliker på propellen
 • form på klippene ( dette bestemmer formen på bladene/flikene)

Lag for eksempel 2-4 propeller som er helt like bortsett fra at de har ulike størrelser. Prøv ut de forkjellige propellene ved å koble dem til motoren. (Bruk da gjerne litt heftemasse eller plastelina). Finn ut hvilken propell som fungerer best.

Lag for eksempel 2-4 propeller som har lik form og størrelse. Velg samme antall hakk på alle propellene, men plasser hakkene på ulike steder for eksempel fra hjørnet eller fra sidekanten. Prøv ut de ulike propellene ved å koble dem til motoren. (Bruk gjerne litt heftemasse eller plastelina). Finn ut hvilken propell som fungerer best.

Test videre med å variere antall hakk eller hvordan hakkene klippes.

 Foto: Anne Gunn Svorkmo Foto: Anne Gunn Svorkmo Foto: Anne-Gunn Svorkmo Foto: Anne-Gunn Svorkmo

Begge propellene på figurene over er laget med samme form (regulær sekskant) og tre klipp. Men klippene er forskjellig. I figuren til venstre er det tre buede klipp som går fra annethvert hjørne. I figuren til høyre er det tre rette klipp.

Lag en tabell med oversikt over resultatene. Hvilken propell tror dere vil fungere best? Hvilket materiale vil egne seg best for den propellen dere skal lage?

Lag endelig propell

Lag til slutt den utvalgte og endelig propellen. Her er kalkerpapir eller plast fra plastlommer av litt tykkere kvalitet gode materialvalg.

Kommentarer/praktiske tips

Dersom det blir for mange fliker som samles i sentrum av figuren, vil propellen bli for kompakt. Lufta må klare å komme innimellom bladene/flikene på propellen.

Materialvalg

Det dere bør tenke på i utførelsen av propellen, er at dere anvender et materiale som har lite "vindmotstand" og som tåler gjentatte raske bevegelser/rotasjoner. Plastmaterialet har en glatt overflate og det er et forholdsvis sterkt og holdbart materiale. Ved formgivningen av propellen bør dere velge en bløt og tynn plast, f.eks plastlommer, gjerne med farge. Den bløte plasten er et materiale som er lett å bearbeide og formgi, kontra overheadark som har skarpe kanter og som er et mye stivere materiale. Ett annet materiale som kan brukes er kalkerpapir (delvis gjennomsiktig tegnepapir som har en sterk og jevn overflate) kontra vanlig tegnepapir (som har en mer grovere overflate). Kalkerpapiret er blant annet lett å klippe, skjære i og å "knekke"

Materialer og utstyr

 • tegneark (120 g)/ruteark 
 • blyant
 • passer
 • linjal
 • saks 
 • stift
 • kork
 • heftemasse/plasterlina
 • motor koblet sammen på en enkel måte til et batteri 
 • kalkerpapir og plast (plastlommer) er gunstige materialer til å lage den utvalgte propellen i