Hopp til hovedinnhold

Vifter før i tiden

Opp gjennom historien har det blitt brukt mange ulike vifter.

Den enkleste og første varianten var store blader som en kunne vifte med, for å få luft til å bevege seg slik at en fikk en kjølende virkning. Bladene hjalp også til å holde fluer og andre insekter vekk. På veggmalerier fra pyramidene i Egypt ser vi at faraoene hadde store vifter, som også ble brukt for å lage skygge. Viftene var tegn på status og var ofte laget av gull og påfuglefjær.

Viften som kunne foldes sammen ble funnet opp i Asia på 800 tallet, og var satt sammen av trebiter. Det var bestemte regler på hvor mange trebiter viften kunne ha, og jo flere trebiter, jo høyere status. Noen vifter ble laget av jern og ble også brukt som våpen. I Europa finner vi håndholdte vifter avbildet i malerier. De ble brukt til å flytte luft og nedkjøling, men også til å skjule seg bak. Viftene var ofte laget av papir og tekstil på små spiler og rammer. De kunne ofte slåes sammen slik at de tok mindre plass. Når ei slik vifte er foldet ut, ligner den på en sirkelsektor, dvs. en del av en sirkel.

Den første mekaniske viften vi har hørt om var fra 1500 tallet og var laget av lerret på rammer som hang fra taket. Den ble laget av en mann som het Zachary Zoia og brukt i Midtøsten. Viften ble kalt punkah-vifte da den ble holdt i bevegelse av en tjener kalt punkah wallah. Etter den industrielle revolusjonen på 1800-tallet kom det beltedrevne vifter som fikk energi fra vannenergi. De kunne være tre- eller metallflak festet i deler av maskiner som allerede ble brukt til å drive maskiner.

I 1832 fant den russiske løytnanten og ingeniøren A.A. Sablukov opp den første mekanisk drevne viften. Han kalte den en luftpumpe. Den var en sentrifugal vifte som gikk rundt sin egen midte. Slike vifter ble raskt tatt i bruk i kullminer og fabrikker ut over 1800-tallet, helt frem til de elektrisk drevne vifter tok over senere på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. De tidligste viftene hadde ikke beskyttelse rundt viftebladene og satt på ulike motorer. Foten de stod på var gjerne laget av jern. Utover 1900-tallet ble flere ulike typer vifter produsert. Noen ble laget for nedkjøling. Disse ble drevet av brensel som olje og alkohol, men det var først når elektrisiteten kom at vifter ble vanlige produkter for folk flest. I dag finnes det et utall av vifter og det gjøres stadig forbedringer og nyutvikling av vifter. Den nye Ecofan Økovifte er et eksempel på en ny type vifte som lager elektrisk energi når den står på en varm ovn. Elektrisiteten bruker den til å drive en vifte som sprer varm luft rundt i rommet.

  • Vifter i et gammelt egyptisk maleri
  • Kinesisk vifte
  • PC-vifter
  • Ecofan Økovifte