Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Undersøk og gjennomfør en forbrukertest av vifter

Før en starter å lage en vifte er det nødvendig å gjøre ulike søk etter ideer, inspirasjon og eksisterende løsninger. Ved å lete etter, undersøke og sette seg inn i ulike vifter/propeller og former kan en få ideer til nye spennende former og løsninger. Samtidig fører dette til en større forståelse for enkle elektroniske og mekaniske hjelpemiddel vi omgir oss med.

Arbeid gruppevis og gjennomføre ulike undersøkelser og tester av vifter som finnes. Ulike gruppeoppgaver kan være:

  • Sjekk hvor det finnes vifter i dagliglivet og ta bilder av disse viftene. Eksempler kan være kjøkkenvifte, PC-vifte og ventilasjonsanlegg.
  • Søk på Internett etter bilder av forskjellige typer vifter. Bruk også propeller som inspirasjon.
  • Finn en vifte som ikke fungerer lengre og plukk den fra hverandre. Hvordan er viften bygd opp?

I utformingen av en vifte er det ulike problemstillinger som danner utgangspunkt for arbeidet. Det kan være funksjonalitet og bruk som står i fokus, eller tekniske løsninger eller uttrykket. En undersøkelse av en vifte kan derfor deles inn i tre ulike kategorier:

  • Bruksfunksjon, med brukeren i fokus: Hvordan skal viften brukes? Skal viften holdes i hånden, stå på et bord eller henge i taket, eller kanskje brukes på andre måter? Hvem skal bruke viften? Hvor skal den brukes? På et spesielt sted, eller på forskjellige steder? Hvordan skal den flytte luft? Man må ta hensyn til teknikken og sikkerhet.
  • Form (utseende): Hva preger designet og opplevelsen av viften? Hva uttrykker den? Hvilken form skal viftebladene ha? Man må selvsagt ta hensyn til både teknikk og bruker.
  • Tekniske løsninger: Hvordan er komponentene i viften satt sammen? Hvilken plass og plassering, form, rekkefølge har de ulike komponentene? Hvordan fungere viften når det gjelder el-sikkerhet, støy og andre faktorer?

Gjennomfør en enkel forbukertest på en vifte

Bruk testen i tabellen under og formuler gjerne flere spørsmål selv. Gi tallkarakterene fra 1 - 3 hvor 1 er dårligst og 3 er best.

Forbrukertest av vifter  1  2  3
Bruker: Hvordan er den å bruke?      
Bruker: Hvordan passer den til brukeren og stedet den skal brukes?      
Bruker: Hvor trygg kjenner jeg meg når jeg bruker vifta?      
Form: Hvor fin synes jeg vifta er? Form, farger, taktilitet      
Form: Hvor godt er det å forstå hvordan viften fungerer og skal brukes, som å finne av og på knappen o.l?       
Teknisk: Hvor lett er den lett å vedlikeholde (skifte batterier, vaske, rense, er ledningen lang nok?)      
Teknisk: Hvor stødig er den?      
Teknisk: Hvor mye luftbevegelse lager den?      
Finn tre forslag til forbedring.      

 

Materialer og utstyr

  • ulike vifter