Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Utstilling, presentasjon, testing og vurdering av viften

Visning av ferdige vifter kan gjøres på mange måter, og en god presentasjon kan ikke undervurderes.

En vifte som blir godt presentert kan oppleves dobbelt så fin og elevenes opplevelse av prosjektet løftes. Det må samtidig gis mulighet for testing av funksjonaliteten av viften. En felles gjennomgang av alle viftene som lages, med presentasjon av de undersøkelser og tester, ideer, modeller/skisser og det endelige produktet satt i sammenheng kan være en god avslutning på prosjektet. Elevene kan også gjennomføre en enkel forbrukertest på egne produkter. En slik presentasjon og utstilling krever planlegging og utprøving.

Ta stilling til rom og bakgrunn objektene skal ha, og fra hvilken side skal de sees. Det er også viktig at det henges eller stilles opp på en god måte gjerne med et nøytralt underlag/bakgrunn. Presentasjonen av utprøvinger, tester er viktig for læringseffekten av oppgaven. Vurdering av det ferdiget produktet, med tid til refleksjon og dialog rundt det ferdige produktet, prosessen og undersøkelsene er sentralt. Spørsmål til diskusjon kan være: Hvordan virker produktet ut fra kravspesifikasjonene? Hvordan er produktets funksjonalitet og brukervennlighet?

Utstilling av vifter. Foto: Liv Klakegg Dahlin Utstilling av vifter. Foto: Liv Klakegg Dahlin

 

Denne viften er laget til en spinningsykkel. Den skal sitte på sykkelstryret og blåse på den som spinner. Viftens hastighet kan reguleres. Klipsene under og buer på sidekanten gjør at den sitter godt. Foto: Mette Strøm  Denne viften er laget til en spinningsykkel. Den skal sitte på sykkelstryret og blåse på den som spinner. Viftens hastighet kan reguleres. Klipsene under og buer på sidekanten gjør at den sitter godt. Foto: Mette Strøm