Hopp til hovedinnhold

Vifter: Fagord og uttykk

Konstruere: tegne ved hjelp av passer og linjal

Regulær sekskant: en sekskant hvor alle sidene er like lange og alle vinklene er like store (120˚).

Likesidet trekant: En trekant hvor alle sidene er like lange og alle vinklene er 60˚.

Vifte: Et apparat med en roterene propell som flytter luft. Den består av skåstilte propellblader som er festet til en motordrevet aksel. En vifte kan også være en halvsirkelformet håndredskap av et lett materiale til å vifte med, f.eks en japansk vifte.

Propell: Ordet kommer fra det latinske ordet propellere som betyr "drive fram". Det er en skrue med skåstilte propellblader.

 

Verktøy og komponenter til elektronikk-delen: se vedlegg