Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Test den elektriske regulatoren for vifta

Før designprosessen starter er det viktig å bli kjent med den elektriske kretsen i vifta ved å tvinne sammen de ulike komponentene.

Tvinn sammen 4 motstander (á 10 ohm), ledninger, batteri, batteriklips og motor slik figur 1 viser. Sett propellen på motoren. Den svarte ledningen skal ikke tvinnes med motstanden.

Test reguleringen av vifta ved å holde den svarte ledningen fra batteriet på ulike koblingspunkter mellom motstandene. Pass på at propellen ikke slår borti fingrene!

Kretsen skal foreløpig ikke loddes. Det skal dere gjøre lengre ut i prosessen.

Figur 1: Den elektriske kretsen i vifta. Foto: Runar Baune Figur 1: Den elektriske kretsen i vifta. Foto: Runar Baune

Kommentarer/praktiske tips

Denne kretsen kan dere bruke når dere tester ulike propeller. Kretsen gir også viktige holdepunkter for designen av viftehuset (størrelsesforhold, plass til batteri, trygg plassering av regulatoren for vifta osv.).

 

Materialer og utstyr

  • motor, 6- 9 volt
  • propell (selvlaget eller kjøpt)
  • 4 motstander, 10 ohm (seriekopling)
  • ledninger, rød og svart
  • batterier, 9 V
  • batteriklips