Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Vifter

I dette undervisningsopplegget skal elevene lage og teste ut en propell, designe et viftehus og lage en elektrisk regulator for vifta.

Vifter: Foto: Liv Klakegg Dahlin Vifter: Foto: Liv Klakegg Dahlin

Vi omgir oss med mange typer vifter, sannsynligvis flere enn du tror. Noen er synlige, men mange av viftene rundt oss er skjult og finnes blant annet inne i datamaskiner, støvsugerer og ventilasjonsanlegg. Noen er laget for å flytte luft, mens andre er laget for å samle bevegelsen og energien i luft som allerede er i bevegelse.

Utseende og form på viftene er avhengig av hvordan, til hva og hvor de skal brukes. Noen vifter har to rotorblader mens andre har fem eller seks. Store vindmøller har ofte bare tre rotorblader, men de kan være over 60 meter lange. Hvordan en vifte skal se ut blir blant annet bestemt av hva den skal brukes til. Spørsmålet blir derfor hvilke vifter virker best? Hvilke propeller flytter mest luft eller fanger opp mest vindenergi?

Arbeid med vifter og propeller egner seg godt som et tverrfaglig prosjekt. Her kobler vi oppgaven opp mot teknologi og design (ToD). Vi viser et eksempel på hvordan fagene kunst og håndverk, naturfag og matematikk støtter opp og utfyller hverandre.

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 7. årstrinn
  • Design
   • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
   • bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
   • vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester
 • Etter 10. årstrinn
  • Design
   • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
   • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
   • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
 • Etter 10. årssteget
  • Geometri
   • utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og dynamisk geometriprogram

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling