Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Vifter

I dette undervisningsopplegget skal elevene lage og teste ut en propell, designe et viftehus og lage en elektrisk regulator for vifta.

Vifter: Foto: Liv Klakegg Dahlin Vifter: Foto: Liv Klakegg Dahlin

Vi omgir oss med mange typer vifter, sannsynligvis flere enn du tror. Noen er synlige, men mange av viftene rundt oss er skjult og finnes blant annet inne i datamaskiner, støvsugerer og ventilasjonsanlegg. Noen er laget for å flytte luft, mens andre er laget for å samle bevegelsen og energien i luft som allerede er i bevegelse.

Utseende og form på viftene er avhengig av hvordan, til hva og hvor de skal brukes. Noen vifter har to rotorblader mens andre har fem eller seks. Store vindmøller har ofte bare tre rotorblader, men de kan være over 60 meter lange. Hvordan en vifte skal se ut blir blant annet bestemt av hva den skal brukes til. Spørsmålet blir derfor hvilke vifter virker best? Hvilke propeller flytter mest luft eller fanger opp mest vindenergi?

Arbeid med vifter og propeller egner seg godt som et tverrfaglig prosjekt. Her kobler vi oppgaven opp mot teknologi og design (ToD). Vi viser et eksempel på hvordan fagene kunst og håndverk, naturfag og matematikk støtter opp og utfyller hverandre.