Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 90 minutter

Økt 2: Møt kongekrabben

kongekrabbe public domain I denne økta skal elevene bli kjent med kongekrabben, som er en fremmed art i Norge. De skal se nærmere hvordan en ny art kan påvirke et økosystem, og på hva som skjer hvis en art forsvinner. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • gi en enkel forklaring på hva et økosystem er
 • gi en enkel forklaring på hva en fremmed art er
 • observere en fremmed art og beskrive den ved hjelp av tegning
 • fortelle hva som kan skje hvis det kommer en fremmed art til et økosystem

Tidsbruk

2A. Bli kjent med kongekrabben 15 minutter
2B. Hvor stor er kongekrabben? 20 minutter
2C. Kongekrabbens byttedyr og fiender 15 minutter 
2D. Kongekrabbens økosystem 20 minutter 
2E. Kongekrabbe og bærekraftig utvikling 20 minutter
TOTALT 90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe