Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2B. Hvor stor er kongekrabben?

Ark 4 i PowerPoint. Som vi så i filmen, kan kongekrabben bli kjempestor. I teksten ved siden av videoen står det litt mer om det.

Les teksten eller få en elev til å lese. 

Ark 5 i PowerPoint.

Kongekrabben blir altså rundt 5 kg tung. Hvor mye er 5 kg? Har vi noe rundt oss som veier omtrentlig 5 kg?

Ta fram vekta og la elevene få teste forslag de har.

Tegn kongekrabben. Del ut et A3-ark til hver elev. Fortell elevene at dere nå skal tegne en kongekrabbe sammen. Si at de skal tegne mye mer på arket senere i økta, så kongekrabben

 • bør ikke være større enn knyttneven til elevene
 • skal tegnes midt på arket

Si at du skal tegne kongekrabben i full størrelse på tavla, og gjenta: Kongekrabben blir kjempestor, noen kan bli over en meter mellom ytterst på bena.

Finn fram tavlepasser eller meterstokk og tegn en sirkel på tavla som er 1 meter i diameter.

Ark 6–11 i PowerPoint. Tegn kongekrabben trinnvis, du på tavla (inne i sirkelen) og elevene på A3-arket.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe