Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 20 minutter

2D. Kongekrabbens økosystem

Ark 17 i PowerPoint. Nå skal vi se nærmere på hvordan arter som lever sammen påvirker hverandre.

Ta opp dra-og-slipp-oppgaven på prosjektør.

 • Få hjelp av elevene til å plassere de ulike artene i riktig rekkefølge – hvem tror dere spiser hvem? Prøv inntil det blir riktig.
 • Gå videre: Nå, hva tror dere skjer om vi fjerner fisken? Ta inn forslag fra elevene.
 • Fortsett på samme måte gjennom animasjonen.

Når en art, altså en plante eller et dyr, forsvinner fra det området det lever i, vil det påvirke de andre artene som lever der. Det samme gjelder motsatt: hvis det kommer inn en ny art i et område så vil det påvirke de som er der fra før.

Ark 18 i PowerPoint. Noter nøkkelsetninger på nøkkelsetningsarket.

Artene i et økosystem påvirker hverandre. 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe