Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

PowerPoint-presentasjon bokmål | nynorsk

Tekst til høytlesing WORD: bokmål | nynorsk

1. Gjør deg kjent med læringsmåla (se forrige side) og begrepene som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen og sjekk at videoene med lyd virker.

3. Finn fram ett A3-ark til hver elev.

 

I løpet av denne økta skal disse nøkkelsetningene noteres på nøkkelsetningsarket (i Elevheftet):

Planter og dyr og området de lever i, kaller vi et økosystem.
Artene i et økosystem påvirker hverandre. 
I dag forandrer vi naturen mye raskere enn vi noen gang har gjort. Vi sprer for eksempel stadig flere planter og dyr til nye områder. Da kaller vi dem fremmede arter, og noen av dem kan være et problem for planter og dyr som finnes der fra før.

 

... og disse begrepene på begrepsarket (i Elevheftet):

økosystem: alle artene og miljøet i et område
fremmed art: art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme

 

 

Materialer og utstyr

  • vekt (må kunne måle
    0–10 kg)
  • ett A3-ark til hver elev