Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 15 minutter

2A. Bli kjent med kongekrabben

Oppfrisking fra forrige økt. I matte og naturfag jobber vi jo med bærekraftig naturmangfold. Husker dere hva vi gjorde forrige økt? Gi elevene litt tid til å tenke selv og la så noen få svare.

Husker dere hva vi skal bruke dette til? Ta forslag i plenum.

Vi skal skrive brev til kommunen der vi viser hva vi har lært og funnet i nærmiljøet rundt skolen vår. Hver gruppe skal skrive et brev, og så sender vi dem samlet.

 

Ark 1 i PowerPoint. Be elevene bla opp i elevheftet på grubletegningen på side 4, som dere så på i forrige økt. La elevene bruke begrepsarket til å repetere begrepene art og naturmangfold. 

Ark 2 i PowerPoint. Nå skal vi møte en art som lever i havet, nemlig kongekrabben. Fortell at dere skal se en film om kongekrabben, og at dere skal tegne den etterpå. Før dere ser filmen, få elevene til å prøve å se for seg hvordan en kongekrabbe ser ut.

Mens dere ser filmen, skal dere observere kongekrabben nøye:

 • Hvor mange bein og klør har den?
 • Hvor sitter øynene?
 • Har den pigger?
 • osv.

Forsikre deg om at alle vet hva det vil si å observere – at man bruker sansene til å skaffe informasjon om noe. Her skal de hovedsakelig bruke synet.

Ark 3 i PowerPoint. Vis innslag fra Newton, NRK om kongekrabben. 


Diskuter observasjonene.
 Hvor mange bein og klør hadde den? Hvor satt øynene? Hadde den pigger? (osv.) Hvorfor tror dere den har fått navnet kongekrabbe? (Godta alle svar.) 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • art
  bestemt type plante eller dyr, for eksempel ulv, rev, løvetann og blæretang
 • bærekraftig utvikling
  å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for de som kommer senere
 • fremmed art
  art som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der den ikke naturlig hører hjemme
 • miljø
  omgivelsene organismer lever i og blir påvirket av
 • naturmangfold
  variasjonen av liv
 • økosystem
  område med alle artene som lever der og hvordan de blir påvirket av hverandre og av miljøet

Forskerspirebegrep

 • estimere
  finne antallet så nøyaktig som mulig uten å telle en og en
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe

Nettressurser

(nrk.no)