Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • valgfaget teknologi i praksis

Tegne med lys

Lys og farger kan brukes til ulike uttrykk. I dette undervisnings­opplegget skal elevene bruke både kreativitet og fagkunnskap til å skape et dekorativt lysobjekt til en bestemt bruker.

Elevene skal prege inn et selvlaget motiv i glassplater som lyses opp i ulike farger av en batteridrevet RGB-lyslist. Elevene skal designe og lage lysobjektet med de elektriske komponentene ut fra en kravspesifikasjon.

Denne oppgaven oppfordrer til bruk av fantasi og kreativitet. Elevene skal selv velge seg en bruker som skal ha dette lysobjektet.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • koble lyslister i en elektrisk krets og lage ulike farger ut fra primærfargene rødt, grønt og blått.
 • gjennomføre og dokumentere faser i et teknologi- og designprosjekt: 
  • Lage produkt ut fra en gitt kravspesifikasjon.
  • Utforske/analysere brukergruppens behov.
  • Bruke materiale, teknikker og verktøy.
  • Skissere tre ulike løsningsalternativer.
  • Vurdere, begrunne og velge løsningsalternativ.
  • Lage arbeidstegning og produktet.
  • Vurdere livsløp.
Økter Forslag til timefordeling mellom fag Tid
Økt 1: Koble elektrisk krets Naturfag 2 t
Økt 2: Beregne mål på eksempelsokkel    Matematikk 1 t
Økt 3: Designe lampen Matematikk, Kunst og håndverk 3 t
Økt 4: Gravering Kunst og håndverk 2 t
Økt 5: Bygge sokkelen Kunst og håndverk 2 t
Økt 6: Montere elektrisk krets Naturfag 1 t
Økt 7: Vurdere materialer/produkt ut fra miljøhensyn Naturfag 2 t
Økt 8: Utstilling av lysobjekt og plakat    

Læreplan i kunst og håndverk

 • Etter 10. årstrinn
  • Visuell kommunikasjon
   • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
  • Design
   • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
   • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
   • beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
  • Geometri
   • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
Naturfaglig språk

 • egenskap
  kan være hvordan et stoff eller materiale ser ut, lukter, smaker, føles, hva slags lyd det lager, og/eller hvordan det blander seg med andre materialer
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • system
  flere deler som jobber sammen og påvirker hverandre
 • produktanalyse
  finne ut hva slags materiale, form og funksjon en gjenstand har
 • behov
  noe som trenger en løsning
 • målgruppe
  en definert mottaker/kjøper av et produkt
 • kravspesifikasjon
  beskrivelse av egenskaper og funksjoner som et produkt skal ha
 • livsløpsanalyse
  å kartlegge miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, fra råstoffuttak, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering og til kassering.