Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Læringskjede

Dette undervisningsopplegget skal settes i en læringskjede i kunst og håndverk, naturfag og matematikk. En læringskjede kan bestå av både for- og etterarbeid i fagene.

Forarbeid i naturfag

Elevene bør ha lært om additiv fargeblanding på forhånd.

Etterarbeid i naturfag

Elevene skal forklare faglig hvordan produktet virker ved å bruke begrepene lys, lysbrytning, additiv fargeblanding og strømkrets. Ved å ta utgangspunkt i produktet, skal elevene lære om avfallshåndtering av materialene som er brukt (glass, elektronikk) og etterpå vurdere livsløpet til produktet.

Etterarbeid i kunst og håndverk

Elevene kan dokumentere arbeidsprosessen i en multimedipresentasjon. Her skal også elevene beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping.

Forarbeid i matematikk

Sokkelen som elevene skal designe skal passe til produktet som helhet, samtidig som den er funksjonell og har plass til de elektroniske komponentene. For å få til det må målene beregnes nøye på forhånd. Vi har derfor laget en innledningsøkt i matematikk der elevene øver på å beregne målene på en eksempelsokkel og samtidig blir kjent med hvordan en sokkel kan lages. Hvis ikke elevene har brukt digitalt 3D-tegneprogram før, vil det også være lurt å legge inn dette i innledningsøkta.