Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Her er de viktigste punktene som må avklares før du setter i gang.

  • Størrelsen på glassplatene og lyslist
  • Skal elevene jobbe i gruppe/par/alene?
  • Hvilke materialer skal elevene få bruke til å lage sokkelen?

Størrelsen på glass og lyslist

Vi har tatt utgangspunkt i at glassplatene er 15 cm brede, 10 cm høye og 6 mm tykke. Lærer(ene) avgjør størrelsen på glassene ut fra kostnader og hva som passer best i forhold til lyslisten. Lyslisten kan kappes på spesielle steder og hvilke lengder som er mulig vil variere litt fra hvilken type man bruker. Siden flere glassplater kan plasseres inntil hverandre vil tykkelsen på glassene avhenge av hvor tett man kan få lyslistene. Merk at hvis du ønsker å lage større versjoner enn det vi har foreslått (15 x 10 cm plexiglass) må du sjekke at 9V batteriet klarer å drive lang nok lyslist (som egentlig krever 12 V).

Glassplatene må ha slipte kanter slik at elevene ikke skjærer seg.

Skal elevene jobbe i gruppe/par/alene?

Opplegget kan komprimeres i tid og/eller materialbruk ved å la elevene jobbe i par eller ev. større grupper.

 

Materialer og utstyr

Glassplater med slipte kanter.

Øvrige materialer og utstyr som trengs er angitt på de ulike undersidene.