Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 8: Utstilling

En utstilling vil kunne være motiverende for elevene og er en fin avslutning på prosjektet.

Her kan ev. elevene også skape settingen produktet er ment for. Vurdering av det ferdiget produktet, med tid til refleksjon og dialog rundt det ferdige produktet, prosessen og undersøkelsene er sentralt. Spørsmål til diskusjon kan være: Hvordan virker produktet ut fra kravspesifikasjonene?