Hopp til hovedinnhold

Lys i teknologi og design

Kva skal elevane lære i teknologi og design? Vi har laga tre undervisningsopplegg med utgangspunkt i lys for å vise ein progresjon gjennom skoleløpet og for å synleggjere viktige omgrep i teknologi og design.

arbeidslampe

Lampe

5.–7. årstrinn

sopp

Tegne med lys

8.–10. årstrinn

Tema