Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 7: Vurdere materialer og produkt

Lysinstallasjonen inneholder både glass, elektronikk og andre materialer som elevene skal vurdere ut fra miljøhensyn. Kompetansemål både i kunst og håndverk og naturfag sier at elevene skal vurdere produkters livsløp i forhold til bærekraftig utvikling.

Å følge et produkt fra råvarer til avfall innebærer å undersøke hvor råvarene kommer fra, miljøbelastninger ved produksjon og transport, mulighet for gjenbruk og om arbeidsforholdene har vært gode for produsentene.

Å vurdere alle disse sidene ved lysinstallasjonsproduktet vil være omfattende, så her må elevene avgrense og fordele oppgaver seg i mellom.

Elevene må prøve å finne svar på spørsmål som:

 • Hvor kommer råvarene fra og hvor langt er de transportert?
 • Hvordan er råvarene produsert og bearbeidet?
 • Hvilke miljøbelastninger har produksjonen medført?
 • Hvor er varen produsert og under hvilke arbeidsforhold?
 • Hvor lang levetid har produktet?
 • Fører produktet i seg selv til miljøbelastninger?
 • Hva skjer med produktet når det blir kastet?

 Nettsteder elevene kan benytte:

 • Informasjon om avfall på miljøstatus.no
 • Kjemikalier
  Elevene finner du ein oversikt over dei mest helse- og miljøskadelege stoffa ein kan finne i vanlege forbrukerprodukt.
 • sortere.no
  Elevene kan finne sitt nærmeste returpunkt, informasjon om hvordan ulike typer avfall sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte.
 • Loop Miljøskole
  Filmer og Avfallspyramiden. Avfallspyramiden bygger på avfallshierarkiet, en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.