Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 60 minutter

Økt 4: Grupper dinosaurene

Hvis paleontologene er så heldige å finne et fossilt dinosaurhode, kan de finne ut mye om hvordan dinosauren levde. Tenner er harde og blir ofte bevart som fossiler, og de sier mye om dyrets alder og kosthold.

I denne økta skal elevene

 • sortere dinosaurer utfra to kriterier; hofter og hva de spiser.
 • beskrive det de finner ut av å sortere: Den ene gruppen er utelukkende planteetere og den andre gruppen består av langhalser og kjøttetere.
Kjøtteter Kjøtteter Planteeter Planteeter

 

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
4A. Sorter dinosaurene etter to kriterier  20 minutter
4B. Oppsummer etter sorteringen  20 minutter
4C. Gjett hva jeg tenker på!  20 minutter
 TOTALT  60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe