Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 20 minutter

4B. Oppsummer etter sorteringen

1. Oppsummer i plenum. Still spørsmål til elevene:

 • Hvor mange dinosaurer er det i hver av gruppene? [Fire i fuglehoftegruppen (Ornithischia) og åtte i øglehoftegruppen (Saurischia).]
 • Har dere funnet kjøttetere i begge gruppene? [Nei, bare i øglehoftegruppen (Saurischia).]
 • Hvordan ser alle planteeterne ut i øglehoftegruppen? [Alle har lange halser.] (De kalles langhalser.)
 • Kan noen beskrive dinosaurene i øglehoftegruppen? [Den består av alle kjøtteterne og de plantespisende langhalsene.]
 • Hvilken type dinosaurer består fuglehoftegruppen av? [Bare planteetere, ingen langhalser.]

2. Oppsummer skriftlig. Skriv på tavla:

Dinosaurer med øglehofter består av kjøttetere og planteetende langhalser.
Dinosaurer med fuglehofter består bare av planteetere, men ingen langhalser. 
 

 

La elevene skrive setningene på tavla inn i boka si. Be dem lage en ramme rundt, som en faktaboks.

3. Del dinosaurene inn i tre grupper. Si: Nå vet vi at både planteetende langhalser og kjøttetere har øglehofter og tilhører den samme hovedgruppen av dinosaurene: øglehofte-dinosaurer. De andre planteeterne, de som ikke har lang hals, har fuglehofter og tilhører den andre hovedgruppen av dinosaurer: fuglehofte-dinosaurer. (Du kan også velge å bruke de vitenskapelige navnene: Saurischia og Ornithischia.)

Dermed får vi disse tre gruppene:

Kjøttetere, øglehofte-dinosaurer (Saurischia): microraptor, compsognathus, tyrannosaurus, allosaurus, herrerasaurus

Planteetere med lang hals (langhalser), øglehofte-dinosaurer (Saurischia): brachiosaurus, diplodocus, plateosaurus

Planteetere med kort hals, fuglehofte-dinosaurer (Ornitischia): eocursor, parasaurolophus, stegosaurus, triceratops

De kan gjerne få i lekse å forklare denne tredelingen hjemme til søsken og foreldre.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe