Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 20 minutter

4C. Gjett hva jeg tenker på!

Gjett hva jeg tenker på! Si til elevene: Dere får noen minutter til å sortere dinosaurene deres etter hovedgruppe (hva slags hoftetype de har) og hva de spiser. Deretter skal jeg beskrive en dinosaur – deres oppgave blir å finne akkurat den jeg beskriver.

 • Den går på 4 bein…
 • Den har fuglehofter…
 • Den er planteeter…
 • Den har mye pynt på kroppen…
 • Jeg tenker på en...    Stegosaurus

 

 • Den har øglehofter…
 • Den går på to bein...
 • Den er en liten kjøtteter...
 • Den har 5 tær…
 • Jeg tenker på en...    Herrerasaurus

Og så videre – la elevene spørre hverandre for å repetere egenskapene det sorteres etter. (Hofter, plante-/kjøtteter, pynt på hode eller kropp.)

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe