Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 20 minutter

4A. Sorter dinosaurene etter to kriterier

Sorter dinosaurene etter to kriterier. Si: Nå har dere lært å sortere dinosaurer på to forskjellige måter; etter hvordan hoftene ser ut og etter om de er plante- eller kjøttetere. Nå skal dere jobbe sammen to og to og sortere en gang til, men nå skal vi bruke begge måtene samtidig. Dere skal først sortere etter hofter, og så skal dere sortere videre etter om det er planteetere eller kjøttetere. 

Når elevene sorterer, vil de finne ut at det både er kjøttetere og planteetere i gruppen med øglehofter (alle planteeterne er langhalser), mens det bare er planteetere i gruppen med fuglehofter.

La elevene jobbe mest mulig selvstendig, men veiled ved behov. 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe