Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 60 minutter

Økt 4: Grupper dinosaurene

Hvis paleontologene er så heldige å finne et fossilt dinosaurhode, kan de finne ut mye om hvordan dinosauren levde. Tenner er harde og blir ofte bevart som fossiler, og de sier mye om dyrets alder og kosthold.

I denne økta skal elevene

 • sortere dinosaurer utfra to kriterier; hofter og hva de spiser.
 • beskrive det de finner ut av å sortere: Den ene gruppen er utelukkende planteetere og den andre gruppen består av langhalser og kjøttetere.
Kjøtteter Kjøtteter Planteeter Planteeter

 

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
4A. Sorter dinosaurene etter to kriterier  20 minutter
4B. Oppsummer etter sorteringen  20 minutter
4C. Gjett hva jeg tenker på!  20 minutter
 TOTALT  60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Fortsett å bruke de samme tegningene av dinosaurene som i forrige økt.

 

stegosaurus

Materialer og utstyr

Forsøk og praktisk arbeid

4A. Sorter dinosaurene etter to kriterier

Sorter dinosaurene etter to kriterier. Si: Nå har dere lært å sortere dinosaurer på to forskjellige måter; etter hvordan hoftene ser ut og etter om de er plante- eller kjøttetere. Nå skal dere jobbe sammen to og to og sortere en gang til, men nå skal vi bruke begge måtene samtidig. Dere skal først sortere etter hofter, og så skal dere sortere videre etter om det er planteetere eller kjøttetere. 

Når elevene sorterer, vil de finne ut at det både er kjøttetere og planteetere i gruppen med øglehofter (alle planteeterne er langhalser), mens det bare er planteetere i gruppen med fuglehofter.

La elevene jobbe mest mulig selvstendig, men veiled ved behov. 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
Forsøk og praktisk arbeid

4B. Oppsummer etter sorteringen

1. Oppsummer i plenum. Still spørsmål til elevene:

 • Hvor mange dinosaurer er det i hver av gruppene? [Fire i fuglehoftegruppen (Ornithischia) og åtte i øglehoftegruppen (Saurischia).]
 • Har dere funnet kjøttetere i begge gruppene? [Nei, bare i øglehoftegruppen (Saurischia).]
 • Hvordan ser alle planteeterne ut i øglehoftegruppen? [Alle har lange halser.] (De kalles langhalser.)
 • Kan noen beskrive dinosaurene i øglehoftegruppen? [Den består av alle kjøtteterne og de plantespisende langhalsene.]
 • Hvilken type dinosaurer består fuglehoftegruppen av? [Bare planteetere, ingen langhalser.]

2. Oppsummer skriftlig. Skriv på tavla:

Dinosaurer med øglehofter består av kjøttetere og planteetende langhalser.
Dinosaurer med fuglehofter består bare av planteetere, men ingen langhalser. 
 

 

La elevene skrive setningene på tavla inn i boka si. Be dem lage en ramme rundt, som en faktaboks.

3. Del dinosaurene inn i tre grupper. Si: Nå vet vi at både planteetende langhalser og kjøttetere har øglehofter og tilhører den samme hovedgruppen av dinosaurene: øglehofte-dinosaurer. De andre planteeterne, de som ikke har lang hals, har fuglehofter og tilhører den andre hovedgruppen av dinosaurer: fuglehofte-dinosaurer. (Du kan også velge å bruke de vitenskapelige navnene: Saurischia og Ornithischia.)

Dermed får vi disse tre gruppene:

Kjøttetere, øglehofte-dinosaurer (Saurischia): microraptor, compsognathus, tyrannosaurus, allosaurus, herrerasaurus

Planteetere med lang hals (langhalser), øglehofte-dinosaurer (Saurischia): brachiosaurus, diplodocus, plateosaurus

Planteetere med kort hals, fuglehofte-dinosaurer (Ornitischia): eocursor, parasaurolophus, stegosaurus, triceratops

De kan gjerne få i lekse å forklare denne tredelingen hjemme til søsken og foreldre.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe
Forsøk og praktisk arbeid

4C. Gjett hva jeg tenker på!

Gjett hva jeg tenker på! Si til elevene: Dere får noen minutter til å sortere dinosaurene deres etter hovedgruppe (hva slags hoftetype de har) og hva de spiser. Deretter skal jeg beskrive en dinosaur – deres oppgave blir å finne akkurat den jeg beskriver.

 • Den går på 4 bein…
 • Den har fuglehofter…
 • Den er planteeter…
 • Den har mye pynt på kroppen…
 • Jeg tenker på en...    Stegosaurus

 

 • Den har øglehofter…
 • Den går på to bein...
 • Den er en liten kjøtteter...
 • Den har 5 tær…
 • Jeg tenker på en...    Herrerasaurus

Og så videre – la elevene spørre hverandre for å repetere egenskapene det sorteres etter. (Hofter, plante-/kjøtteter, pynt på hode eller kropp.)

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe