Hopp til hovedinnhold

Forskerføtter og leserøtter

På grunn av opphavsrettigheter krever oppleggene på denne siden passord. Passord er kun tilgjengelig for lærere som har deltatt på kurs om oppleggene og / eller deltar i forskningsprosjekter knyttet til oppleggene.

jord som leveområde listebilde

Jord som leveområde

1.–4. trinn

systemer i kroppen listebilde

Systemer i kroppen

1.–4. trinn

utforske blandinger listebilde

Utforske blandinger

1.–4. trinn

kjemiske reaksjoner listebilde

Kjemiske reaksjoner

5.–7. trinn

listebilde Modeller i kjemi seeds roots

Modeller i kjemi

5.–7. trinn

 

Undervisningsoppleggene på denne siden er utviklet av Lawrence Hall of Science, University of California, Berkeley. Naturfagsenteret har fått tillatelse til å oversette og tilpasse oppleggene til norske forhold.

Undervisningsoppleggene kombinerer utforskende aktiviteter og grunnleggende ferdigheter og er primært rettet mot barnetrinnet. Tilpasninger for norske forhold er basert på resultater og erfaringer fra forskningsprosjektene forskningsprosjektene Forskerføtter og leserøtter, Nøkler til naturfag og Deep learning.

Undervisningsoppleggene er utviklet og tilpasset med utgangspunkt i følgende prinsipper for god undervisning (Barber m. fl. 2007; Barber 2015; Cervetti m.fl. 2006; Cervetti & Barber 2008; Ødegaard, Haug, Mork & Sørvik 2016):

  1. Varier aktiviteter: Gjør det! Les det! Si det! Skriv det!
  2. Gi elevene utforskende aktiviteter (førstehånds og andrehånds)
  3. Fokuser på få begreper
  4. Gi tydelige instruksjoner og vis sammenhenger
  5. Synliggjør naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter