Passer for

 • vg1

Ekspedisjoner

I dette undervisningsopplegget skal elevene blant annet simulere kappløpet mellom Scott og Amundsen til Sydpolen. Elevene skal utvikle kompetanse i å planlegge og gjennomføre korte og lengre turer/ekspedisjoner. De skal vurdere hva slags mat og hvilke mengder av ulike næringsstoffer som er nødvendig å ha med seg på tur. Oppdraget de får er å lage en veiledning til turister som vil gå til Trolltunga. 

Oscar Wisting, Olav Bjaaland, Sverre Hassel og Roald Amundsen på Sydpolen, beskåret

3 Scott vs Amundsen

90–120 minutter

Brosjyre Trolltunga

6 Presentasjon

45–60 minutter

Overordna læringsmål

Elevane skal kunne

 • planlegge og gjennomføre korte og lengre turer
 • vurdere hva slags mat og hvilke mengder av ulike næringsstoffer det er nødvendig å ha med seg på tur
 • navigere etter kart og kompass

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk

 • Naturbasert aktivitet
  • Naturbasert aktivitet
   • planlegge, gjennomføre og vurdere en eller flere naturbaserte aktiviteter med tanke på anvendelse innen turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og i nye produkter og tjenester
   • orientere seg i naturen ved hjelp av yrkesrelevante hjelpemidler
   • velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
   • vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 1P - Vg1 studieførebuande utdanningsprogram
  • Tal og algebra
   • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
   • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
   • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
 • Etter 1P-Y - Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogram
  • Tal og algebra
   • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
   • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
   • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • basalstoffskifte
  hvor mye energi kroppen trenger til å drifte fordøyelse, varmeregulering, organenes funksjon og vedlikehold av cellene
  Avhenger av høyde, alder, kjønn og vekt.
 • blodsukkernivå
  mengde av glukose i blodet
 • BMI (Body Mass Index)
  beregning av fettmengde i kroppen ut fra høyde og masse
 • fettstoffer
  stoffer som ikke løses i vann
  De er bygd opp av fettsyrer og glyserol, og har mange ulike oppgaver i kroppen.
 • forbrenning (metabolisme)
  kjemisk prosess i kroppen der oksygen og næringsstoffer omsettes til stoffer som kroppen trenger for å leve og fungere
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som er viktig energikilde for kroppen
  I mat omfatter karbohydratene kostfiber, stivelse og ulike sukkerarter.
 • mangelsykdommer
  sykdommer som oppstår hvis kroppen ikke får de næringsstoffene den trenger
  Dette kan være mangel på energi, proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer eller mineraler.
 • mineraler
  grunnstoffer som må tilføres gjennom kosten, og som har mange ulike funksjoner
  Eksempler er jern, kalsium, magnesium og natrium.
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som organismer trenger å vokse og for å få energi
 • proteiner
  stor gruppe store molekyler som har ulike funksjoner i kroppen, slik som byggestein, næring og som enzymer
  De er bygd opp av en eller flere foldete og spiralsnodde kjeder av aminosyrer.
 • vitaminer
  hjelpestoffer som inngår i mange prosesser i kroppen
  Noen vitaminer kan kroppen produsere selv, men de fleste må tilføres gjennom kosten.