Hopp til hovedinnhold

Passer for

 • vg1

Ekspedisjoner

I dette undervisningsopplegget skal elevene blant annet simulere kappløpet mellom Scott og Amundsen til Sydpolen. Elevene skal utvikle kompetanse i å planlegge og gjennomføre korte og lengre turer/ekspedisjoner. De skal vurdere hva slags mat og hvilke mengder av ulike næringsstoffer som er nødvendig å ha med seg på tur. Oppdraget de får er å lage en veiledning til turister som vil gå til Trolltunga. 

Oscar Wisting, Olav Bjaaland, Sverre Hassel og Roald Amundsen på Sydpolen, beskåret

3 Scott vs Amundsen

90–120 minutter

Brosjyre Trolltunga

6 Presentasjon

45–60 minutter

Overordna læringsmål

Elevane skal kunne

 • planlegge og gjennomføre korte og lengre turer
 • vurdere hva slags mat og hvilke mengder av ulike næringsstoffer det er nødvendig å ha med seg på tur
 • navigere etter kart og kompass

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 NA
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM684)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM685)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • basalstoffskifte
  hvor mye energi kroppen trenger til å drifte fordøyelse, varmeregulering, organenes funksjon og vedlikehold av cellene
  Avhenger av høyde, alder, kjønn og vekt.
 • blodsukkernivå
  mengde av glukose i blodet
 • BMI (Body Mass Index)
  beregning av fettmengde i kroppen ut fra høyde og masse
 • fettstoffer
  stoffer som ikke løses i vann
  De er bygd opp av fettsyrer og glyserol, og har mange ulike oppgaver i kroppen.
 • forbrenning (metabolisme)
  kjemisk prosess i kroppen der oksygen og næringsstoffer omsettes til stoffer som kroppen trenger for å leve og fungere
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som er viktig energikilde for kroppen
  I mat omfatter karbohydratene kostfiber, stivelse og ulike sukkerarter.
 • mangelsykdommer
  sykdommer som oppstår hvis kroppen ikke får de næringsstoffene den trenger
  Dette kan være mangel på energi, proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer eller mineraler.
 • mineraler
  grunnstoffer som må tilføres gjennom kosten, og som har mange ulike funksjoner
  Eksempler er jern, kalsium, magnesium og natrium.
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som organismer trenger å vokse og for å få energi
 • proteiner
  stor gruppe store molekyler som har ulike funksjoner i kroppen, slik som byggestein, næring og som enzymer
  De er bygd opp av en eller flere foldete og spiralsnodde kjeder av aminosyrer.
 • vitaminer
  hjelpestoffer som inngår i mange prosesser i kroppen
  Noen vitaminer kan kroppen produsere selv, men de fleste må tilføres gjennom kosten.