Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

4 Ekspedisjon fra nyere tid

bilde fra Antarktis

Elevene skal bruke informasjon om Eirik Sønneland og Rolf Baes ekspedisjon fra 2001 til å beregne og vurdere kroppsmasse, BMI og vekttap. Hvilke konsekvenser får denne kunnskapen for planlegging av større ekspedisjoner?

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beregne BMI/KMI
 • beregne basalstoffskiftet ved hjelp av Mifflins formel, beregningsnøkkel eller regneark
 • beregne energibehov ved store ekspedisjoner
 • vurdere energibehov ved ekspedisjoner i lys av resultatene

Tidsbruk

 

4A. Eirik Sønneland og Rolf Baes ekspedisjon  35–45 minutter
4B. Oppsummering  10–15 minutter
TOTALT  45–60 minutter

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • basalstoffskifte
  hvor mye energi kroppen trenger til å drifte fordøyelse, varmeregulering, organenes funksjon og vedlikehold av cellene
  Avhenger av høyde, alder, kjønn og vekt.
 • blodsukkernivå
  mengde av glukose i blodet
 • BMI (Body Mass Index)
  beregning av fettmengde i kroppen ut fra høyde og masse
 • fettstoffer
  stoffer som ikke løses i vann
  De er bygd opp av fettsyrer og glyserol, og har mange ulike oppgaver i kroppen.
 • forbrenning (metabolisme)
  kjemisk prosess i kroppen der oksygen og næringsstoffer omsettes til stoffer som kroppen trenger for å leve og fungere
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som er viktig energikilde for kroppen
  I mat omfatter karbohydratene kostfiber, stivelse og ulike sukkerarter.
 • mangelsykdommer
  sykdommer som oppstår hvis kroppen ikke får de næringsstoffene den trenger
  Dette kan være mangel på energi, proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer eller mineraler.
 • mineraler
  grunnstoffer som må tilføres gjennom kosten, og som har mange ulike funksjoner
  Eksempler er jern, kalsium, magnesium og natrium.
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som organismer trenger å vokse og for å få energi
 • proteiner
  stor gruppe store molekyler som har ulike funksjoner i kroppen, slik som byggestein, næring og som enzymer
  De er bygd opp av en eller flere foldete og spiralsnodde kjeder av aminosyrer.
 • vitaminer
  hjelpestoffer som inngår i mange prosesser i kroppen
  Noen vitaminer kan kroppen produsere selv, men de fleste må tilføres gjennom kosten.

Nettressurser