Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

2 Simulering av kappløpet

Team Amundsen rute

I simuleringa av kappløpet mellom Scott og Amundsen skal elevene navigere etter kart og kompass for å finne depoter med mat og drikke, og det er om å gjøre å være den første gruppa til å finne «polpunktet». De to teamene får ulik type mat og drikke i depotene, inspirert av matrasjonene til Scott og Amundsen. Dette skal behandles i etterarbeidet og sammenstilles med resultatene av blodsukkermålingene som er gjort før og etter kappløpet. Elevene bruker tilgjengelig informasjon om bekledning og matrasjoner til å diskutere og vurdere utfallet av ekspedisjonen.

Denne delen av undervisningsopplegget er utviklet og gjennomført på Skjetlein videregående skole i et samarbeid mellom naturbruk, naturfag og matematikk. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • finne poster på et kart ved hjelp av kart og kompass
 • måle blodsukker og registrere resultatet
 • observere og registrere egen form før og under aktivitet
 • samarbeide om å navigere og løse andre praktiske oppgaver
 • velge bekledning som passer til aktivitet og forhold

Tidsbruk 

2A. Ekspedisjonsfrokost  30–45 minutter
2B. Kappløp  2–4,5 timer
2C. Etterarbeid  30–45 minutter
TOTALT  3–6 timer

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • basalstoffskifte
  hvor mye energi kroppen trenger til å drifte fordøyelse, varmeregulering, organenes funksjon og vedlikehold av cellene
  Avhenger av høyde, alder, kjønn og vekt.
 • blodsukkernivå
  mengde av glukose i blodet
 • BMI (Body Mass Index)
  beregning av fettmengde i kroppen ut fra høyde og masse
 • fettstoffer
  stoffer som ikke løses i vann
  De er bygd opp av fettsyrer og glyserol, og har mange ulike oppgaver i kroppen.
 • forbrenning (metabolisme)
  kjemisk prosess i kroppen der oksygen og næringsstoffer omsettes til stoffer som kroppen trenger for å leve og fungere
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som er viktig energikilde for kroppen
  I mat omfatter karbohydratene kostfiber, stivelse og ulike sukkerarter.
 • mangelsykdommer
  sykdommer som oppstår hvis kroppen ikke får de næringsstoffene den trenger
  Dette kan være mangel på energi, proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer eller mineraler.
 • mineraler
  grunnstoffer som må tilføres gjennom kosten, og som har mange ulike funksjoner
  Eksempler er jern, kalsium, magnesium og natrium.
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som organismer trenger å vokse og for å få energi
 • proteiner
  stor gruppe store molekyler som har ulike funksjoner i kroppen, slik som byggestein, næring og som enzymer
  De er bygd opp av en eller flere foldete og spiralsnodde kjeder av aminosyrer.
 • vitaminer
  hjelpestoffer som inngår i mange prosesser i kroppen
  Noen vitaminer kan kroppen produsere selv, men de fleste må tilføres gjennom kosten.