Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Jakten på størst og minst, småkryp og fugler

I dette undervisningsopplegget skal dere trene på bruk av begreper og tall under utforskning av planter, dyr og andre spennende saker i naturen. Undervisningsopplegget hører til forskerdiplomet for 1.–2. trinn.

Aktivitetene gir ideer til hvordan dere kan jobbe med læreplan i naturfag og matematikk samtidig som dere utforsker planter og dyr i nærmiljøet.

 

Blad i ulike størrelser

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
   • bruke observasjoner til å beskrive kjennetegn ved årstidene og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper