Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 1-2

Jakten på størst og minst, småkryp og fugler

I dette undervisningsopplegget skal dere trene på bruk av begreper og tall under utforskning av planter, dyr og andre spennende saker i naturen. Undervisningsopplegget hører til forskerdiplomet for 1.–2. trinn.

Aktivitetene gir ideer til hvordan dere kan jobbe med læreplan i naturfag og matematikk samtidig som dere utforsker planter og dyr i nærmiljøet.

 

Blad i ulike størrelser

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer (KM679)
   • presentere funnene sine og beskrive hvordan eleven har kommet fram til dem (KM784)
   • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper (KM786)
   • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre (KM787)
   • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon (KM790)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
 • Å kunne regne (GF4)