Hopp til hovedinnhold

Våtmarkssentre som læringsarena

Norge har fått sine første autoriserte våtmarkssentre. De fem sentrene er autorisert av Direktoratet for naturforvaltning (fra 01.07.2013 slått sammen med Klima- og forurensingsdirektoratet til Miljødirektoratet) og skal informere om verdien av våtmarker nasjonalt og internasjonalt.

Sentrene som har fått autorisasjon er Nordre Øyern våtmarkssenter i Fet kommune, Oslo våtmarkssenter i Oslo og Bærum (Lilleøyplassen på Fornebuhalvøya og Østensjøområdet), Ørland våtmarkssenter i Ørland kommune, Holmen våtmarkssenter i Tønsberg og Jæren våtmarkssenter i Stavanger. Sentrene ligger nær viktige våtmarker og i områder hvor det bor mange mennesker. De har en unik mulighet til å vise fram områdene for besøkende, samtidig som de formidler kunnskap om verdiene og sammenhengene i naturen. Våtmarksområdene er med andre ord flotte læringsarenaer for skoler som legger til rette for ekskursjoner til slike områder. Våtmarkene blir autorisert for en periode på fem år og kvalifiserer for et årlig driftstilskudd fra staten. De har også mulighet til å søke om ekstra midler til ulike tiltak.

Holmen våtmarkssenter

Senteret ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg og i gangavstand fra byen. Søndre Holmen var en av rundt 30 husmannsplasser under Jarlsberg Hovedgård. Fylkesmannen har siden 1988 benyttet stedet til å informere allmennheten og skoleklasser om natur og miljøvern. Nylig ble Holmen et nasjonalt autorisert våtmarkssenter, og i 2013 feires 25-års jubileum som informasjonssenter.

Holmen våtmarkssenter Ilene naturreservat er et våtmarksområde av internasjonal verdi. Ilene er spesielt viktig for fuglene under vår- og høsttrekket. Her får fuglene hvile og finner mat. Over 250 fuglearter er observert her. I tillegg til Ilene naturreservat er Presterødkilen naturreservat øst for Tønsberg vernet som ett Ramsarområde.

Skoleklasser kan gratis benytte Holmen våtmarkssenter i undervisningen. Senteret kan tilby guidete turer med ornitolog til fugletårnet på Ilene. Senteret er åpent for skoleklasser i mai, juni, september og oktober. Om våren og høsten arrangerer Fylkesmannen i tillegg åpne dager, med ulike aktiviteter for voksne og barn.

Opplegg for skoleklasser kan avtales på telefon 33 37 11 75, eller e-post holmen@fylkesmannen.no.

Jæren våtmarkssenter

Mostun natursenter. Foto: Erik Thoring Mostun natursenter. Foto: Erik Thoring Jæren våtmarkssenter har Mostun natursenter i Stavanger kommune som hovedbase. Mostun natursenter ble åpnet i november 2011 og drives av Naturvernforbundet i Rogaland i samarbeid med lokallagene av Norsk ornitologisk forening og Norsk botanisk forening. Våtmarkssenteret har administrasjon og formidler ved Mostun natursenter. Våtmarkssenteret har to satellitter som begge blir driftet av Jæren friluftsråd:

Friluftsfyret Kvassheim. Foto: Bjørn Hille, Jæren Friluftråd Friluftsfyret Kvassheim. Foto: Bjørn Hille, Jæren Friluftråd 1. Friluftsfyret Kvassheim i Hå kommune. I 1.etasje er det en utstilling om redningshistorien på Jæren og i 2.etasje en stor utstilling om våtmarkene på Jæren. De 22 vernete våtmarkene som har internasjonal vernestatus, blir presentert i bilder, tekst og film. Her er også et teleskop, naturkviss, tegnemuligheter for de minste og et naturfotogalleri. Se også den kulturhistoriske utstillingen «Fra istid til nåtid».

Utstilling i senteret. Foto: Bjørn Hille, Jæren Friluftråd Utstilling i senteret. Foto: Bjørn Hille, Jæren Friluftråd

2. Den andre satellitten er Orre friluftshus i Klepp kommune. Dette er Jæren friluftsråd sitt informasjonssenter for friluftsliv og naturvern. I senteret er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvernområde og om hvilke muligheter du har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren.

Informasjon om åpningstider finner du på www.jarenfri.no. Skolebesøk kan avtales: Tel: 51 52 88 11 Mobil: 416 83 238 E-post: rogaland@naturvern.no Les mer på www.mostun.no

Lilløyplassen naturhus - naturhuset i fjæra

Lilløyplassen naturhus på Fornebu i Bærum har 10 års erfaring som lokal samarbeidspartner med barnehager og skoler og ble autorisert som nasjonalt våtmarkssenter i 2012.

Lilløyplassen naturhus ønsker alle velkommen til naturfaglige opplevelser ved Storøykilen, Fornebu. Lilløyplassen naturhus ønsker alle velkommen til naturfaglige opplevelser ved Storøykilen, Fornebu.

Lilløyplassen naturhus på Fornebu er en underavdeling av Oslo våtmarkssenter. Lilløyplassen ligger nydelig plassert nede ved den grunne Storøykilen vest på Fornebuhalvøya. Les om hvordan du finner fram til stedet på lilloyplassen.no/kart/. Lokale barnehager, skoler og næringsliv i området har fått innblikk i det enorme biomangfoldet som indre Oslofjord kan by på. Biomangfolddagen er de siste to årene markert med store familiearrangementer.

Undervisning i naturfag på en av de åpne dagene på Lilløyplassen. Undervisning i naturfag på en av de åpne dagene på Lilløyplassen. Naturhuset har ulike tilnærminger til naturfaglig undervisning. Et av de mest populære undervisningsoppleggene tar for seg livet i fjæra. Våtmarkssenteret gir elevene artskunnskap og naturopplevelser. Besøket på naturhuset starter med en innledende runde i våtmarksutstillingen før elevene får med seg bestemmelsesduker og -litteratur, akvarier, terrarier og luper ned til vannkanten. Aktuelle tema er tilpasninger til saltvann og forsøpling i havet. En hel dag med uteundervisning engasjerer elevene der alle får mulighet til å utforske sin egen del av stranda.

Kontakt senteret via lilloyplassen.no/undervisning for å avtale besøk. Kontaktperson er naturveileder Audun Brekke Skrindo.

Ørland våtmarkssenter

Ørland Våtmarkssenter er ett av fem sentre som nå har blitt autorisert som nasjonalt våtmarkssenter. Autorisasjonen gjelder for fem år, og det årlige driftstilskuddet fra staten gjør at senteret kan formidle kunnskap om våtmarkenes betydning – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Karin Størseth og BioTope AS Foto: Karin Størseth og BioTope AS

Topp moderne og interaktiv utstilling
Foto: Karin Størseth og BioTope AS Foto: Karin Størseth og BioTope AS Ørland Våtmarkssenter er en del av Ørland Kultursenter, og her er det utstilling og muligheter til å leie og kjøpe produkter knyttet til natur og naturopplevelser. Dette ligger vegg i vegg med rådhuset og Ørland kysthotell. I 2012 åpnet en topp moderne og interaktiv naturutstilling i hurtigbåtterminalen. Dette var en av flere etapper i utviklingen av Ørland våtmarkssenter, som består av den permanente utstillingen i hallen og flere naturscener rundt i kommunen. Hovsfjæra naturscene. Foto: Tormod Amundsen Hovsfjæra naturscene. Foto: Tormod Amundsen Ute i naturområdene er det bygd opp fuglekikkertårn i Grandefjæra, Hovsfjæra og Innstrandfjæra (september 2013) og fuglekikkerskjul på Kråkvåg. Våtmarksområdene ligger i sykkelavstand fra kultursenteret, hvor det er mulig å leie sykler, kikkerter og annet utstyr.

Våtmarkssenteret formidler opplevelser og kunnskap om natur, kultur, Ramsarområdene (se ramme under) og andre verneområder. Senteret tilbyr utstillinger, undervisningsopplegg for skoleelever, guidete turer, foredrag, temadager og aktiviteter i og utenfor senteret.

Dette er et utstillingsvindu for regionens naturverdier og våtmarker og er en møteplass og arena for våtmarksrelatert forskning. Omvisning og uteundervisning kan bestilles via natur@orland.kommune.no eller på telefon 47 17 04 54/ 72 51 55 14.

Nordre Øyeren Våtmarkssenter

Dette våtmarkssenteret er en del av Fetsund Lenser, og her tilbys attraktive undervisningstilbud tilrettelagt for barnehager og skoleklasser med undervisningsopplegg for alle alderstrinn. Hovedfokuset er på naturen i Øyeren-deltaet, Nord-Europas største innlandsdelta, med et unikt plante-, fugle- og dyreliv, Fløtingshistorien langs Glomma og Fetsund Lenser er også et viktig tema.

Hvilebrakkene. Hvilebrakkene.

Skoletilbudene er tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet (LK06) innen fagområdene samfunnsfag og naturfag. Senteret tilbyr varierte aktiviteter som naturstier, utstillinger og akvarier, og undervisningstilbudene legger stor vekt på å engasjere elevene aktivt.

Elevene bruker stangsil til å fange smådyr i vannet. Elevene bruker stangsil til å fange smådyr i vannet.

De mest populære undervisningsoppleggene varer fra 2 til 4 timer. Senteret tilbyr også omvisninger (1/2 - 1 time) og legger gjerne til rette for skoleklasser som ønsker å utforske området på egenhånd. Fetsund Lenser egner seg godt til formidling av en rekke emner innen flere fag. Senteret er åpent hele året i helgene for vanlig publikum. I tillegg holdes flere ulike arrangementsdager for barnefamiliene i helgene.

Skolebesøk må bestilles på forhånd – vær tidlig ute! Les mer på www.fetsundlenser.no.