Plakater/plansjer

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Bohrs atommodell: videoplakat

  Bohrs atommodell: videoplakat

  Videoplakat om Niels Bohr. Plakaten har en app med en animasjon av atommodellen og to korte filmer om Niels Bohr og bakgrunnen for hans teori.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Bunndyr

  Bunndyr

  Oversikt over vanlige bunndyr som lever i eller ved ferskvann.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Fugler

  Fugler

  Oversikt over tolv vanlige fugler i Norge.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Humler

  Humler

  Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet har igjen gått sammen og laget en ny og bedre utgave av den populære plakaten om våre norske humler!

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Lauvtre

  Lauvtre

  Ei oversikt over vanlege norske lauvtre.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Marine virvelløse dyr fra Nord-Atlanteren

  Marine virvelløse dyr fra Nord-Atlanteren

  Bilder av nesten alle rekker virvelløse dyr i Nord-Atlanteren, inkludert alle hoved- og undergrupper.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Moser

  Moser

  Oversikt over elleve vanlige og lett gjenkjennelige arter/slekter av moser.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Marihøner

  Marihøner

  Oversikt over vanlige norske marihøner.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Skyer

  Skyer

  Oversikt over ti hovedtyper av skyer.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Småkryp i jord

  Småkryp i jord

  Dette atlaset viser hovudgruppene av vanlege småkryp som vi kan finne når vi grev i jorda.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Snegler

  Snegler

  En oversikt over 13 vanlige sneglearter i Norge.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Sommerfugler

  Sommerfugler

  Oversikt over elleve vanlige og lett gjenkjennelige norske sommerfugler.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Sopp

  Sopp

  Oversikt over elleve vanlige og lett gjenkjennelige norske sopparter.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Steiner

  Steiner

  En oversikt over bergarter. Magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter er beskrevet med noen kjennetegn og noen eksempler er avbildet.

 • Utstyrsbeskrivelse
  hovedbilde for Svartelista arter

  Svartelista arter

  Her finner du oversikter over svartelista arter fra de forskjellige regionene i Norge. Oversiktene er koblet til aktiviteten Fremmede arter, der elevene kan registrere funnene sine.