Utstyrsbeskrivelse

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 2

Snegler

Snegler

En oversikt over 13 vanlige sneglearter i Norge.

Plakaten er utviklet av Artsdatabanken i samarbeid med Skolelaboratoriet i Bergen.

Snegleplakat

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Økologi
   • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane