Utstyrsbeskrivelse

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Sopp

Sopp

 • Utgiver: Naturfagsenteret

En oversikt over elleve vanlige og lett kjennelige arter av norske sopper.

Soppatlas

 

Plansjen inneholder bilder og en kort beskrivelse av hver sopp. Plansjen er nyttig for bruk i felt ved elevers første arbeid med systematikk. Husk at bruk av viltvoksende sopp krever kunnskap, for det finnes dødelig giftig sopp! 

Skriv ut plansjen i farger og legg den i en plastlomme eller laminer den:

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Læreplan i naturfag, samisk plan

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem
 • Etter 4. årstrinn
  • Mennesket i naturen
   • delta i aktiviteter hvor mennesker henter ressurser fra naturen og fortelle fra aktivitetene
 • Etter 7. årstrinn
  • Mennesket i naturen
   • planlegge og delta i utnytting av naturressurser, fortelle om arter som utnyttes og samtale om hvorfor innhøsting skjer i forhold til fenomener i naturen
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp - og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk