Utstyrsbeskrivelse

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 1
  • biologi 2

Fugler

Fugler

  • Utgiver: Fugleatlas: Naturfagsenteret og Norsk Ornitologisk Forening; 10 vanlige sangfugler: Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Bergen.

En oversikt over 12 vanlige fugler i Norge og en oversikt over 10 arter med QR-koder som lenker til fuglesangen.

Atlasene kan du skrive ut, laminere og bruke i felt. De er ment som en første inspirasjon til å observere fugl.

Bildene er tatt av Frode Falkenberg, med unntak av kattugle som er tatt av Ingar J. Øien.

 

fugleatlas qr fuglelyder   Fugleatlas