Hopp til hovedinnhold
Utstyrsbeskrivelse

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 1
  • biologi 2

Sommerfugler

Sommerfugler

  • Utgiver: Naturfagsenteret

En oversikt over elleve vanlige og lett gjenkjennelige arter av norske sommerfugler.

Vanlige norske sommerfugler

 

Plansjen inneholder bilder og en kort beskrivelse av hver sommerfugl. Plansjen er nyttig for bruk i felt ved elevers første arbeid med systematikk.

Skriv ut plansjen i farger og legg den i en plastlomme eller laminer den:

Elevene kan få i oppdrag å finne så mange av artene som mulig. 

 

Er bakgrunnsstoff for

Nettressurser

(artsdatabanken.no)