Hopp til hovedinnhold
Utstyrsbeskrivelse
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1
  • biologi 1
  • biologi 2

Moser

Moser

  • Utgiver: Naturfagsenteret

En oversikt over elleve vanlige og lett gjenkjennelige arter/slekter av moser.

Moseatlas

Atlaset inneholder bilder, illustrasjoner og en kort beskrivelse av hver mose. Atlaset er nyttig for bruk i felt ved elevers første arbeid med mosesystematikk.

Skriv ut atlaset i farger og legg det i en plastlomme eller laminer det:

 

Elevene kan få i oppdrag å finne så mange av artene/slektene som mulig. Moser som ikke finnes på atlaset kan elevene eventuelt ta med tilbake til skolen for å bestemme ved hjelp av moselittertatur.

Illustrasjonene er laget av professor Klaus Høiland, Biologisk Institutt, UiO.