Utstyrsbeskrivelse

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2

Moser

Moser

 • Utgiver: Naturfagsenteret

En oversikt over elleve vanlige og lett gjenkjennelige arter/slekter av moser.

Moseatlas

Atlaset inneholder bilder, illustrasjoner og en kort beskrivelse av hver mose. Atlaset er nyttig for bruk i felt ved elevers første arbeid med mosesystematikk.

Skriv ut atlaset i farger og legg det i en plastlomme eller laminer det:

 

Elevene kan få i oppdrag å finne så mange av artene/slektene som mulig. Moser som ikke finnes på atlaset kan elevene eventuelt ta med tilbake til skolen for å bestemme ved hjelp av moselittertatur.

Illustrasjonene er laget av professor Klaus Høiland, Biologisk Institutt, UiO.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bærekraftig utvikling
   • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Funksjon og tilpassing
   • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
 • Biologi 2
  • Økologi
   • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane