Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

10E. Gjennomgå kodene i programmene

Ark 24–28 i PowerPoint. Når mange av parene har fått koblet og programmert micro:bit til å virke sammen med flere av de eksterne delene, gjennomgår dere programmene i fellesskap. 

Tips: For å få elevene til å pause det praktiske arbeidet og rette oppmerksomheten helt mot det som skal gjennomgås i plenum, ber du dem vise ti fingre i været for å få dem til å slippe det de holder på med. Klarer de likevel ikke å løsrive seg fra det praktiske arbeidet, kan du be dem sette seg på hendene sine til de skal jobbe videre. 

Ark 24 i PowerPoint. Spør elevene hva de tror kodene i oppgave 1a betyr. Sørg for å få fram at: 

  • "hvis lys = usann" betyr "hvis lyset er av"
  • lyset skrus på ved å "skrive digital verdi 1 til P0". Digital verdi 1 tilsvarer på-knappen på en vanlig bryter. Elevene har kanskje sett at mange på-knapper har et 1-tall og at av-bryteren har en 0? "P0" betyr "Port 0" på micro:bit. 
  • Ved å skrive digital verdi 1 til P0 "settes lys til sann", som betyr at lyset skrus på.

Ark 25 i PowerPoint. Si at dere skal ta på "de magiske brillene" for å se hva som skjer med de bitte små elektronene i den elektriske kretsen når programmet får micro:bit til å skru på lysdioden. Spør elevene hva de tror skjer med elektronene i kretsen når lyset skrus på. 

Ark 26 i PowerPoint. Gjennomgå/oppsummer hva som skjer med elektronene. 

Ark 27 i PowerPoint. Spør elevene hva de tror kodene i oppgave 1b betyr. Sørg for å få fram at: 

  • Lysdioden skrus av/på via en lyssensor i micro:bit. 
  • Dersom lysnivået i rommet er større enn verdien som gis i programmet (f.eks. 128), skal lysdioden skrus av ved at digital verdi 0 skrives til P0. 
  • Dersom lysnivået i rommet er mindre enn verdien som gis i programmet, skrus dioden på ved at digital verdi 1 skrives til P0. 

Ark 28 i PowerPoint. Spør elevene hva de tror kodene i oppgave 2a betyr. Sørg for å få fram at: 

  • Nå skal micro:bit gjøre to ting samtidig. Den skal gjøre det samme som i oppgave 1b, i tillegg til å bruke sin innebygde temperatursensor til å vise temperaturen i rommet på displayet. 
  • "Vis tall temperatur (°C)" betyr at micro:bit skal vise temperaturen i rommet på displayet. 

Ark 29–31 i PowerPoint. Forbered elevene på neste økt.