Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

10D. Programmere micro:bit til å virke med eksterne deler

Klargjort microbit Ark 20 i PowerPoint. Gjennomgå at micro:bit har innebygde sensorer for ulike funksjoner, og at den også kan programmeres til å virke sammen med eksterne deler. 

Les følgende  nøkkelsetning høyt og heng den på begrepsveggen

En micro:bit har innebygde sensorer som kan registrere lys, temperatur, bevegelse og kommunikasjon. 

Gi elevene eksempler for de ulike sensorene. Micro:bit kan registrere lysforholdene i rommet, registrere og oppgi temperatur, registrere bevegelse og kommunisere ved hjelp av display og knapper.

Elevene kan skrive ned nøkkelsetningen på siste side av manualen.

Påpek at det også kan kobles på eksterne deler og micro:biten kan programmeres til å virke sammen med disse.

Ark 21 i PowerPoint. Si at de snart skal koble ledninger og koblingsbokser til micro:bit slik at den kan virke sammen med noen eksterne deler. 

Ark 22 i PowerPoint. Gjennomgå utstyret parene trenger for å koble, og la en fra hvert par hente utstyr. 

 

Microbit med lysdiode Ark 23 i PowerPoint. Gjennomgå instruksjoner, og la parene gå i gang med side 12 i manualen og følge den videre så langt de kommer. 

Merk: Både lysdioden og temperatursensoren som skal kobles til micro:bit består av to deler som skal kobles sammen. I manualen gis det instruksjoner på hvordan dette skal gjøres (side 12 og 16). Se til at elevene følger instruksjonene nøye.