Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

10A. Koble en elektrisk krets – øvelse 3

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med en skriv-par-del  til spørsmål 9 på side 26: Hvorfor har koblingsskjemaer symboler?

Ark 3 i PowerPoint. Fortell at i denne økta skal elevene først få koble videre på den elektriske kretsen fra forrige økt, og etterpå skal de få prøve å programmere. Minn om at modellrommene skal ha to lamper. Derfor skal de nå øve på å koble på enda en lampe – en lysdiode – på kretsen. 

Ark 4 i PowerPoint. Vis til bildet av en god og en dårlig kobling, og spør om elevene husker hva som kjennetegner en god kobling. 

Ark 5 i PowerPoint. Be elevene bla opp på side 19 i lærlingheftet. Fortell at på samme måte som sist, skal de følge koblingsskjemaet på siden nøye. Denne gangen til øvelse 3.

Gjennomgå skjemaet ved å spørre hva de ulike symbolene viser og hvor i kretsen den nye lampa skal kobles.

Si at som sist er det viktig at koblingene er gode og stemmer med koblingsskjemaet. I tillegg må både den nye lampa og lampa de monterte forrige økt kunne lyse. Bryteren som de koblet på kretsen i forrige økt skal fortsatt virke på lampa fra forrige økt. 

Be en av elevene lese opp fra side 19 i lærlingheftet hva de trenger av utstyr. 

Be to elever dele ut lynlåsposer med koblingene fra forrige økt til hvert elevpar. Be to andre dele ut nytt utstyr de trenger til denne økta: koblingsklemme, en rød og en svart ledning på ca. 20 cm hver og en lysdiode. 

Vis at du har gjort klart stasjon(er) med avisoleringstenger, dersom elevene trenger å avisolere ledningene. Minn om at de ikke skal avisolere ledningene på lysdiodene og batteriklipsene. 

Gå rundt mens elevene jobber, og veiled etter behov. Dersom du så at noen av koblingene fra forrige økt ikke var gode, gir du tilbakemelding om dette til elevpar det måtte gjelde, og minner om hva som er en god kobling, slik at de tar hensyn til dette nå. 

Elevpar som blir raskt ferdige, kan hjelpe til å veilede andre elevpar der det trengs. 

Merk: Etter hvert som elevene blir ferdige med å koble, samler du inn batteriene, ber elevene legge resten av kretsen i lynlåsposen og samler inn denne. Elevparene skal bruke samme utstyr når de i neste økt skal koble det elektriske anlegget på modellrommet.