Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 • PowerPoint-presentasjon bokmål
 • Manual til programmering av micro:bit bokmål

1. Tilpass / gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen hvis du vil bruke den.

2. Finn fram kretsene elevparene koblet i forrige økt, og gjør klart utstyret de trenger for å koble på en ekstra lysdiode i denne økta.

3. Skriv (lagre den som pdf og skriv ut som booklet) ut manualen til micro:bit til hvert elevpar. 

4. Gjør klart en stasjon med det elevene trenger når de skal koble eksterne deler til micro:bit. 

Merk: Både lysdioden og temperatursensoren består av to deler som skal kobles sammen. I manualen gis det instruksjoner på hvordan dette skal gjøres (side 12 og 16). 

Materialer og utstyr

 • lærlinghefte
 • papirstrimler til nøkkelsetninger

Til hvert elevpar 

 • kretsen fra økt 9
 • rød ledning (ca. 20 cm)
 • svart ledning (ca. 20 cm)
 • manual til programmering med micro:bit
 • pc/nettbrett
 • micro:bit
 • USB-kabel (koble micro:bit til pc) / batteri (koble til nettbrett m. Bluetooth)
 • skruer
 • muttere
 • fem korte ledninger (ca. 8-10 cm)
 • tre koblingsbokser
 • lysdiode (to deler)
 • temperatursensor (to deler)
 • neopixel-remse